Brama Zdrowia Model A jest naszym udanym modelem z możliwością bezdotykowej dezynfekcji rąk i pomiaru temperatury ciała. Specjalną i unikalną cechą tego modelu jest to, że wynik pomiaru temperatury ciała może być przesłany bezpośrednio do aplikacji w zasięgu Bluetooth. W ten sposób nie powstają dodatkowe koszty personalne, a higiena i koncepcja zdrowia ulegają poprawie.

MODEL A C FRONT.png
MODEL A FRONT HVID_clipped_rev_1_clipped
BLUETHOOTH.png
APP GRÖN 2_clipped_rev_1.png

Cena jednostkowa

€730,00

plus podatek i transport

Naszą misją jest przyczynienie się do bezpiecznego i szybkiego ponownego otwarcia naszego społeczeństwa, gdzie pracownicy i klienci mogą czuć się bezpiecznie dzięki prostej diagnostyce prewencyjnej, która nie wymaga dodatkowego personelu i może działać 24/7.

 

Mycie i dezynfekcja rąk umożliwiały skuteczne zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusów i bakterii chorobotwórczych. Kontrola temperatury stała się kolejną podstawową i rutynową czynnością we wszystkich miejscach, w których obecnie przebywamy.

 

Wierzymy, że nasze stacje mogą nie tylko pomóc społeczeństwu w zapobieganiu dalszemu rozprzestrzenianiu się pandemii, ale także nauczyć nas, jak kontrolować własne bezpieczeństwo podczas samej pandemii.

.