INSTALATION & BRUGERHENVISNING

GO BACK Kopie.png

Brug også .pdf filenntil udskrift og vidersendelse.

Tillykke med din nye Health Gate.

 

Glem ikke at bortskaffe emballagematerialet på en miljøvenlig måde eller aflevere det på en genbrugsstation.

 

Din levering inkluderer:

1 enhed uden fod (farver kan variere).

1 bund og 4 skruer (skruer er på indersiden af ​​døren)

2 nøgler til døren bagpå (indvendigt på døren)

1 tom beholder på 5 liter til desinfektionsvæsken (inden i døren)

1 opladerindgang 220 til 230 V udgang 5 V 3,0 A (indvendigt på døren)

 

Sådan gør du enheden klar til brug:

(1) Anbring først enheden vandret et sikkert sted.

(2) Fastgør bundpladen med de medfølgende 4 skruer.

(3) Sæt Healthgate tilbage i lodret position.

 

Installation:

Tænd / sluk-kontakten er placeret på bagsiden af ​​enheden.

- Klik en gang for at tænde den (4 grønne lysdioder er fuldt opladet, ved lysdiode =25% anbefales en ny opladning. Oplad kun med den oplader der er med)

- Health Gaten er klar til temperaturmåling og hånddesinfektion (hvide lysdioder blinker efter hinanden og rød lysbjælke nedenfor, se frontdisplay)

Automatisk temperaturmåling (pande foran sensoren) grøn lysbjælke eller rød, hvis den er uden for tolerancen)

Hold hænderne i en stor åbning, og modtag automatisk desinfektionståge. Gnid væsken med dine hænder.

- et dobbeltklik for at slukke (standby til temperaturmåling UDEN desinfektion, se frontdisplay med hvide lysdioder, der blinker efter hinanden).

- Temperaturmålinger, fx med et håndled, er altid mulige, hvis der er forskelle i størrelse, såsom børn eller kørestolsbrugere. Hold altid afstand til målesensoren.

 

En 100% opladning tager 5 timer. Når enheden er fuldt opladet, har den energi i 48 timers drift. Når enheden ikke er i brug, er den automatisk i standbytilstand. Enheden kan forblive i standby tilstand i 72 timer.

 

Udskiftning eller genpåfyldning af beholderen.

Vi anbefaler en komplet udskiftning af beholdern.

Ved udskiftning skal den gamle tank bortskaffes på en miljøvenlig måde

Opbevaringstanken med skrugelåg (4 cm i diameter) kan rumme op til 5 liter, men mindre mængder er også mulige, så længe slangen er dækket af væske. Brug kun godkendte desinfektionsmidler og læs omhyggeligt instruktionerne og advarslerne for hvert produkt. BRUG IKKE GEL!

Den sorte slange med skruehætte er placeret på venstre side af døren. Efter påfyldning skal du lukke beholderen og placere den i bunden af ​​enheden. Luk derefter døren med den medfølgende nøgle (beskyttelse)

Efter hver udskiftning af opbevaringstanken eller påfyldning skal du bruge hånddesinfektionen flere gange for at sikre, at slangen er fyldt.

 

2 batterisystemer.

Det første (hoved) batterisystem leverer også batteriet til temperaturmålerenheden (målinger selv når hovedbatteriet er tomt) i 48 timer

Lad ikke opladeren være tilsluttet hele tiden.

 

Klar til brug i standby tilstand 72 timer.

I normal drift XXX brugere i timen XX timer. Vent er til afsluttet testfasen.

 

Når batterierne er opladet, og der er desinfektionsmiddel i reservoiret, er Health gaten klar til brug.

 

Hvordan bruges temperaturmålerenheden?

Hold din pande mindre end 10 cm fra det infrarøde display. Det harmløse blålys er et afstandssignal, der indikerer, når nogen bruger Health Gaten. Det skifter tilbage til standby tilstand, indtil det bruges igen. Derefter måler det røde infrarøde lys din kropstemperatur. Målingen er en godkendt medicinsk måling (MDD)

 

For børn og kørestolsbrugere kan der også foretages en måling med indersiden af ​​håndleddet.

 

Hvis din kropstemperatur er mellem 32,0 ° og 43,0 °, vises resultatet på displayet. Ved en temperatur under 32,0 ° vises et "L" for lavt og ved en temperatur over 43,0 ° vises et "H" for højt (se frontdisplay)

 

Hvis temperaturen er OK, lyser den grønt, hvis temperaturen er for høj, lyser den rødt.

 

Brug med  Health Gate appen:

Health Gate-app kan downloades gratis fra App Store. Søg efter Health-Gate Temperature i Apples App Store, eller i Google Play.

Når du er downloadet og installeret, skal du forbinde appen til måleren ved at trykke på CONNECT øverst til højre; Sørg for, at måleinstrumentet er tændt på forhånd.

Derudover kan der indstilles en alarm (øverst til venstre), der udløses, når en målt værdi er højere end den indstillede tolerance.

 

Den maksimale afstand mellem appen og enheden afhænger af det miljø, hvor måleenheden er indstillet.

 

Flere meddelelser.

En app kan tilsluttes flere måleenheder og vise resultaterne af alle registrerede målinger. Temperaturmåleenheden kan kun tilsluttes en enkelt app (indledende forbindelse) (databeskyttelsessikkerhed)

 

Vedligeholdelse.

Vedligehold måleenheden med normale rengøringsmidler til husholdningen.

 

ADVARSEL:

Kun til indendørs brug.

Anbring altid enheden på en plan overflade for at forhindre, at den vælter.

Anbring ikke enheden i den brændende sol, kun ved temperaturer mellem 10 ° og 30 °

Brug kun godkendte desinfektionsmidler, inklusive dem til allergikere.

Anbring ikke enheden i nærheden af ​​åben ild.

Hold altid døren til enhedens indre lukket.

Kontroller desinfektionsvæsken regelmæssigt.

Brug kun desinfektionsmidlet på dine hænder.

Der er ikke noget ansvar for desinfektionsvæsker og i forbindelse med usædvanlig brug af måleinstrumentet.

Resultaterne for temperaturlæsning er kun til din information og garanterer ikke, at du er firkantet. Hvis du er i tvivl, så spørg din læge eller apoteket.

BRUGSANVISNING TEGNING.png